உலகம் முழுவதும் உள்ள மக்கள் வேர்ட்பிரஸ் 20வது ஆண்டு விழாவை மே 27, 2023 அன்று கொண்டாடுகிறார்கள்.

நிகழ்வுகளை வழங்கும் அனைத்து WordPress அத்தியாய சந்திப்புகள் கீழே பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன. உங்கள் பகுதியில் ஒன்றைக் காணவில்லையா? இன்றே ஒன்றைத் தொடங்க விண்ணப்பிக்கவும்!

நிகழ்வுகளின் பட்டியல்

அந்தத் தேடல் சொல்லுக்குப் பொருந்தும் நிகழ்வுகள் எதுவும் இல்லை.